องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (อบต.ท่ามะเขือ) จ.กำแพงเพชร
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
16 กันยายน 2552
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เป็นสินค้า otop ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ