องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (อบต.ท่ามะเขือ) จ.กำแพงเพชร
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผ้าทอบ้านหนองจอกพัฒนา หมู่ที่ 9
4 กรกฎาคม 2554
ผ้าทอบ้านหนองจอกพัฒนา หมู่ที่ 9 OTOP ระดับ 5 ดาว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สนใจสอบถามโทร 0-5586-4122-3 ในวัน เวลาราชการ