องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (อบต.ท่ามะเขือ) จ.กำแพงเพชร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
7 สิงหาคม 2563

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ รอบที่ 1  เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ผ่านมาตรฐาน