องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (อบต.ท่ามะเขือ) จ.กำแพงเพชร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
22 กรกฎาคม 2563

ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน