ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ
 
นายโสภา สันแดง
นายก อบต.ท่ามะเขือ
 
นายกฤษฎา ธีระวัชโรทัย
ปลัด อบต.ท่ามะเขือ
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
News&Events
แนะนำบุคลากร
  • นายมารุต ธีระวัชโรทัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ
  • นางสาวจารุวรรณ ประภานิติเสถียร ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นายประสิทธิ์ ท้าวสาร ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายกฤษฎา ธีระวัชโรทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ
  • นางสาวเบญจวรรณ แวววงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จ.กำแพงเพชร
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
สถานะ
เลขที่
หัวข้อ
วันที่
เรื่อง วันที่
สื่อประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด