องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (อบต.ท่ามะเขือ) จ.กำแพงเพชร
 
ทำเนียบบุคลากร
 
โครงสร้างองค์กร รู้จักนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและเจ้าหน้าที่