องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (อบต.ท่ามะเขือ) จ.กำแพงเพชร
 
ติดต่อเรา
หมู่ 9 ถนนท่ามะเขือ-บึงสำราญ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-864122-3 แฟกซ์ 055-864124 Email: info@tmk-sao.go.th
แผนที่